Caterpillar VACATURES - ERVAREN LASSERS CATERPILLAR WORK TOOLS, DEN BOSCH in %27s, Netherlands

Caterpillar Work Tools & Services (CWTS) in 's-Hertogenbosch is een dochteronderneming van Caterpillar Inc.Dit is een Amerikaanse Multinational die werkzaam is in meer dan 200 landen. CWTS ontwerpt, produceert en verkoopt uitrustingsstukken voor graafmachines en heeft momenteel ongeveer 210 medewerk(st)ers.

Afhankelijk van niveau, opleiding en werkervaring kom je in aanmerking voor de functie Welder B of Welder C.

Welder B

In deze functie werk je op de afdeling LHEX Bucket Line of Lasserij en werk je samen met collega’s in een team.

Taken Welder B:

Het aflassen van LHEX graafbakken of samengestelde producten zoals sloopproducten, bakken en snelwisselsystemen.

 • Lasnaden voorverwarmen met een brander.

 • Het aflassen van producten: samengestelde producten manueel aflassen volgens tekening en eventueel met behulp van een rail-track.

 • Het slijpen van producten: indien nodig lassen en lasspatten wegslijpen.

 • Het opgeruimd houden van de lascabine en klein onderhoud verrichten aan het lasapparaat.

Eisen Welder B:

 • Lasopleiding mig/mag niveau 3 of 4 of soortgelijke laservaring.

 • WPS 22 en 23

 • Wij zoeken een kandidaat welke aantoonbare ervaring heeft in het lassen van zware constructies en meerlagentechniek.

 • Kennis van Nederlandse en/of Engelse taal in woord en geschrift

 • Het kunnen lezen van een constructie tekening.

 • Ervaring in het bedienen van bovenloop kranen.

 • Bereid tot het werken in 2-ploegendienst

 • Bereid tot het verrichten van overwerk.

Taken Welder C:

Het lassen van mining work tools (maximaal 32 ton) en eventueel andere grote producten zoals LWL bakken, blades etc.

 • Materiaal voorverwarmen tot gewenste temperatuur.

 • Het (keur)lassen van producten: samengestelde producten manueel lassen volgens tekening en eventueel met behulp van een Rotomag / Railtrack.

 • Gutsen: laswerk gutsen (koolstof gutsen) of slijpen.

 • Controle: laswerk tussentijds controleren op kwaliteit

 • Het opgeruimd houden van de lascabine en klein onderhoud verrichten (OPM).Aanvullende eisen Welder C (naast vermelde eisen Welder B):

 • Minimaal 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring.

 • Ervaring in het lassen van meerlagentechniek (20-25 lagen)

 • Ervaring in het lassen van hoogwaardige verbindingen en k-naden om aan de ultrasone eis te voldoen.

 • Ervaring met bedienen van een hoogwerker en bereid zijn te werken met een hoogwerker.

 • Voldoet aan ISO 5817 level B (visueel).

 • Ervaring met samenstellen vormt een pré.

 • Ervaring met TIG lassen vormt een pré.
Kenmerken:

 • Flexibel, enthousiast en leergierig.

 • Zowel zelfstandig als in een team kunnen functioneren.

 • Gedreven en doelgericht.

 • Nauwkeurig en accuraat (volgen van lasvoorschriften, werkvolgorde en Standaard Werk)

 • Bereid om cursussen te volgen.

 • Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een pré.

 • Goede beheersing van de Engelse taal.

Bijzonderheden:

 • De functie is in 2-ploegendienst

 • Deze functie Welder B valt maximaal in functiegroep 6. De functie Welder C valt maximaal in functiegroep 7.

 • Indeling is afhankelijk van ervaring en vakmanschap.

 • Deze vacature wordt intern en extern gepubliceerd.Enthousiast geworden?

Wij vragen je te reageren en je motivatie en CV te zenden aan afdeling HR, viaLV_HR@cat.com. Voor meer informatie over deze vacatures neem gerust contact op via 073 6399600.

English description

Caterpillar Work Tools & Services (CWTS) in 's-Hertogenbosch is a subsidiary of Caterpillar Inc. This is an American Multinational that is situated in more than 200 countries. CWTS designs, produces and sells work tools for excavators and has about 210 employee’s.

Depending on profession, level of education, and work experience you will qualify for the job opening of Welder B or Welder C.

Welder B

For this job opening you will work in a team in the LHEX Bucket Line department or in the Welding department.

Tasks for Welder B:

The welding of LHEX excavation buckets or compiled products like demolition products, buckets and fast switching systems.

 • Pre-heating welding seams with a burner.

 • Welding of products: manually welding compiled products according to the drawings and possibly using a rail-track.

 • Grinding products: welding if necessary and grinding off any welding debris.

 • Keeping the Welding cabin clean and tidy, as well as maintaining the welding machine.


Requirements for Welder B:


 • Welding degree in mig/mag level 3 or 4 or an equivalent in welding experience.

 • WPS 22 and 23

 • We are looking for a candidate that has demonstrable experience in welding heavy constructions and multiple layer technique.

 • Knowledge of the Dutch and/or English language in reading and writing.

 • Being able to read a construction drawing.

 • Experience in operating overhead cranes.

 • Willing to work in 2 shifts.

 • Willing to work overtime when needed.


Tasks for Welder C:

The welding of Mining work Tools (maximum of 32 tons) and possibly other big products like LWL buckets, blades etc.

 • Heating up material to the desired temperature.

 • Welding of products: manually welding compiled products according to the drawings and possibly using Rotomag/ Railtrack.

 • Carbon welding or grinding.

 • Occasionally checking the quality of the welding.

 • Keeping the Welding cabin clean and tidy, as doing a little maintenance (OPM).

Additional requirements for Welder C (in addition to the listed requirements for Welder B):

 • Minimum of 3 to 5 years work experience.

 • Experience in welding of multiple layer technique (20-25 layers).

 • Experience in welding of high quality connections and k-seams, and in meeting the ultrasone requirements.

 • Experience in operating a platform and prepared to work on a platform.

 • Complies with ISO 5817 level B (visual).

 • Experience in composing is preferred.

 • Experience in TIG welding is preferred.

Features:


 • Flexible, enthusiastic and eager to learn.

 • Being able to work independently or in a team setting.

 • Driven and goal oriented.

 • Being able to work accurately (following welding instructions, work order and standard work)

 • Willing to follow courses.

 • Knowledge of the Dutch language in reading and writing is preferred.

 • Good knowledge of the English language.

Details:

 • The function is in 2 shifts.

 • Welder B is divided in job group 6 (maximum).

 • Welder C is divided in job group 7 (maximum).

 • Depending on work experience and craftsmanship, you will be divided in the appropriate job category.

 • This vacancy is published internally and externally.

Did you become excited?

We would like to ask you to apply for this vacancy through the HR department, sending your motivational letter and CV viaLV_HR@cat.com. For additional information about this vacancy, please do not hesitate to get into contact with us on the following number: 073 6399600.

Job: *Manufacturing & Supply Chain

Title: VACATURES - ERVAREN LASSERS CATERPILLAR WORK TOOLS, DEN BOSCH

Location: Netherlands-%27s-Hertogenbosch-%27s-Hertogenbosch

Requisition ID: 170006FW