GKN Aerospace Aircraft Mechanic in Woensdrecht, Netherlands

Aircraft Mechanic

Country: Netherlands

Work Location: Woensdrecht

State: Not Specified

Advertising End Date: Not Specified

Job Type: Regular

About The Opportunity

Je speelt een belangrijke rol in de uitvoering vanwerkzaamheden aan mechanische-en electrische vliegtuigsystemen en motoren. Bij binnenkomst van vliegtuigen voer je binnenkomsttesten uit. Verder houd je je bezig met het repareren, reviseren, modificeren, testen, gereedstellen en afstellen van deel- en samengestelde vliegtuigsystemen. Samen met je collega's zorg je ervoor dat er gewerkt wordt volgens de regels en standaarden in de aviation.

Je bent werkzaam voor Fokker Techniek in Woensdrecht. Het is mogelijk dat je wordt uitgezondennaar het buitenland voor het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden binnen het vakgebied.

Voor deze vacature zijn we op zoek naar meerdere kandidaten.

Key Responsibilities

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Samenmet de Certifying Staff en Gemachtigde B1/B2 organiseren en inrichten van de werkplek;

 • Bij binnenkomst van vliegtuigen, uitvoeren van binnenkomsttesten;

 • Verrichten van demontage/montage en het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden onder verantwoording van de gemachtigde B1/B2;

 • Zich op de hoogte stellen van de uit te voeren werkzaamheden, aan toegewezen vliegtuigen;

 • Tijdens het werken in ploegen, zowel mondeling als schriftelijk, duidelijk kunnen overdragen van de status van de werkzaamheden;

 • Repareren, reviseren, modificeren, testen, gereedstellen en afstellen van deel- en samengestelde vlieg-tuigsystemen volgens testinstructies en manuals, met behulp van testequipment;

 • Zorgdragen dat er gewerkt wordt met equipment en documenten die voldoen aan aviation-en FS standards;

 • Ondersteunen van de gemachtigde B1/B2 bij het oplossen van storingen bij het vlieggereedmaken en -houden van vliegtuigen, evenals het oplossen van vliegklachten;

 • Vastleggen van gegevens op formulieren, documenten en logboeken ter verantwoording naarklanten en toezichthoudende instanties;

 • Pro-actief deelnemen aan werkoverleg en het meedenken over aanpak en uitvoering van de opdrachten, evenals verbeteringen in werkmethoden en kwaliteit;

 • Ondersteunen van de gemachtigde B1/B2 bij het proefdraai gereedmaken- en het proefdraaien van motoren + vliegtuig- systemen;

 • In voorkomende gevallen ondersteunen van andere vakgroepen bij de uitvoering van dewerkzaamheden, teneinde tijdige realisering van het project mede te bewerkstelligen;

 • Zoals iedere medewerker van AS wordt u verwacht actief mee te werken aan de zorg voor goede arbeidsomstandigheden ten aanzien van uw veiligheid- en die van uw collega’s;

 • Inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers, in samenwerking met de Gemachtigde B1/B2, of Teamleader;

 • Uitvoeren van alle mogelijke werkzaamheden binnen de productieunit, zoals deze door de Gemachtigde B1/B2, Productie Unit Manager en/of de Teamleader, respectievelijk de productieleider worden aangegeven.

Je vaardigheden en competenties:

Voor deze functie beschik je in ieder geval over een afgeronde opleiding op MBO niveau(LTS + functiegerichte opleidingen w.o. VOM/VOT). Verder heb je een certificaatvoor het bevoegd uitvoeren van werkzaamheden en heb je kennisvan de organisatie, procedures, voorschriften, manuals, technische handboeken en voorschriften, evenals van de van toepassing zijnde info-systemen. Andere belangrijke kenmerken zijn:

 • Vaktechnisch Engels voor het lezen van manuals, tekeningen en instructies;

 • Handvaardigheid is vereist voor het verrichten van demontage en montagewerkzaamheden met handgereedschappen en het afstellen van vliegtuigsystemen, evenals voor het bedienen van meetgereedschappen en bijzonder testequipment.

Ons aanbod:

We bieden een aantrekelijk arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een marktconform salaris, winstafhankelijke uitkering en 40 vakantiedagen.

Contact:

Neem contact op met Soumia Ozakar (HR Consultant) op voor meer informatie over deze vacature.

About Us

De betrokken en bevlogen medewerkers van Fokker zijn volledig geïntegreerd in GKN Aerospace. De geavanceerde technologieën en het toonaangevende portfolio van Fokker op het gebied van aerostructures, electrical wiring systems (Fokker Elmo), landing gear en services zijn nu integraal onderdeel van één van de grootste luchtvaarttoeleveranciers van de wereld: GKN Aerospace.

Diversity and Inclusion

As a global engineering company, innovation is what differentiates us from our competitors and is central to our success.

A balance of cultures, ethnicities and genders help bring new ideas and creativity to GKN. We need people of different backgrounds, with different skills and perspectives to spark originality, imagination and creativeness in our teams around the world.

GKN is an equal opportunity employer.

We treat all our employees and applicants fairly and are committed to ensuring that there is no discrimination or harassment against any employee or qualified applicant on the grounds of age, race, creed, color, national origin, ancestry, marital status, affectional or sexual orientation, gender identity or expression, disability, nationality, sex, or veteran status or any other characteristic protected by law.