Cabot Corporation Process Engineer in Zaandam, Netherlands

Verantwoordelijk voor het optimaliseren, ontwikkelen en verbeteren van de operatie met als doel om de fabriek veiliger, milieuvriendelijker en efficiënter te bedrijven binnen het kader van kwaliteit en kosten. De process engineer geeft (indirect) leiding aan ontwikkeling en implementatie van verbeteringen om de doelstellingen van de plant te halen. Neemt het initiatief en toont leiderschap om problemen in de fabriek, problemen met de kwaliteit van het product en klachten van klanten op te lossen.

• Initiëren en leiden van initiatieven op het gebied van proces en produc t verbeteringen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde systemen (TRIS, MOC).

• Plannen, begeleiden, faciliteren en coördineren van trials.

• Communiceren over en bewaken van verbeteringen met diverse disciplines/ afdelingen zodat systemen zoals, DCS, JDE en PCS up to date worden gehouden.

• Analyseren van het proces door het verzamelen van data (meten in de fabriek indien nodig), door trendanalyses en statistische analyses uit te voeren om de process capability te verbeteren en/of om oorzaken van incidenten te identificeren en verbeteringen te implementeren.

• Adviseren en ondersteunen bij ongebruikelijke en complexe problemen in de productie door gebruik te maken van root cause analysis en 5W. Indien nodig implementeren en bewaken van preventieve acties.

• Fungeren als spil tussen diverse afdelingen (laboratorium, productie en logistiek) met als doel het verbeteren van de productkwaliteit en optimaliseren van de doorzet.

• In samenwerking met de afdeling Safety, Health and Environment zorgdragen dat wordt voldaan aan Wet & Regelgevingen lokaal beleid t.a.v. veiligheid.

• Initiëren van verbeterprojecten en het organiseren en uitvoeren volgens de Management of Change (MOC) procedure. Tevens fungeren als projecteigenaar voor deze projecten.

• De process engineer is eigenaar van investeringsprojecten en draagt zorg voor het definieren van de scope en bewaakt de voortgang van het project. Tevens participeren, evt het leiden van PHA’s.

• Samenwerken met de Area Engineer en verantwoordelijkheid tonen op deelgebieden in de plant op bovenstaande punten.

• Kennis van de (chemische) proces industrie

• Verantwoordelijkheid

• Resultaatgerichtheid

• Samenwerken

• Initiatief

• Probleemanalyse

• Conceptueel denken

• Overtuigingskracht

• Plannen

• Communiceren

• Bewust van veiligheid, gezondheid en milieu

• Kennis van statistiek (SIX sigma/SPC/Minitab) is een pro

• Project management skills

• Bachelor/Master opleiding in een relevante Engineering discipline

Founded in 1882, Cabot Corporation (NYSE: CBT) is a global specialty chemicals and performance materials company, headquartered in Boston, Massachusetts. The company is a leading provider of rubber and specialty carbons, activated carbon, inkjet colorants, cesium formate drilling fluids, fumed silica, aerogel and elastomer composites.

Requisition ID: 2017-5885

External Company URL: www.cabot-corp.com